Przedszkole

Lata poprzedzające wiek szkolny, między 3 a 6 rokiem życia, to czas kiedy dzieci nabywają bazowych umiejętności potrzebnych w szkole. Ważne jest, aby nasze dzieci czuły wsparcie i opiekę ze strony swoich rodziców, nauczycieli oraz kolegów i rozpoczęły nawiązywanie pozytywnych relacji w klasie. Z wiekiem, nabywają więcej siły fizycznej i umiejętności, ale również więcej troski i współczucia. Uczniowie próbują stosować nowe słowa, rozmontowują przedmioty i składają je na nowo, opowiadają o ulubionych historiach i postaciach oraz wyrażają siebie poprzez obrazy i język. Nauka to proces angażujący całe ciało i zawsze się rozwijający. Dlatego właśnie eksperymentowanie i empatia są obecne we wszystkich naszych grupach przedszkolnych.3-LATKI

Nasze grupy 3-latków są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Program nauczania to Core Knowledge Pre School Sequence i jest on zaplanowany tak, aby w pełni przygotować każdego ucznia na wyzwania czekające go w grupie 5-latków, kiedy to będzie uczyć się już jak czytać i pisać w języku angielskim. Zajęcia u 3-latków są podzielone na codzienne lekcje języka i matematyki oraz dwa razy w tygodniu zajęcia z zakresu ruchu i koordynacji lub wychowania fizycznego, rozwoju społecznego i emocjonalnego, historii i geografii, przyrody, plastyki i muzyki. Te formalne zajęcia są wplecione w codzienne zajęcia takie jak zajęcia w kółku, czas w pracowni komputerowej, czas w bibliotece, odpoczynek i czas wolny na zabawę. Wszyscy uczniowie korzystają z podręczników w celu rozpoczęcia ćwiczenia umiejętności z zakresu motoryki małej poprzez wycinanie, kolorowanie, śledzenie, a nawet pisanie.

Dowiedz się więcej

4-LATKI

Nasza grupa 4-latków zapewnia opiekę dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat. Nauczyciele ustalają tygodniowe plany nauczania w oparciu o temat miesiąca. Nasz program nauczania, który bazuje na zabawie, kładzie nacisk na rozwój umiejętności wprowadzających do pisania, wczesne zdolności matematyczne i rozpoznawanie liter. Skupiamy się na wprowadzaniu tych podstawowych umiejętności poprzez zapewnienie środowiska zabawy, gdzie dzieci są zachęcane do odkrywania i nauki w sposób, który najlepiej im się przysłuży.

Dowiedz się więcej

5-LATKI

Nasze grupy 5-latków są przeznaczone dla dzieci od 5 do 6 lat. Multisensoryczne podejście ASW, obejmujące zajęcia praktyczne typu ‘hands-on’ odpowiednie dla małych uczniów. Przywiązujemy wagę do umiejętności społecznych/ emocjonalnych jak również do czytania i pisania. Kontynuujemy rozwój nauki liczb, mając na celu rozwiązywanie problemów w nauczaniu i opanowanie podstawowych faktów z zakresu dodawania i odejmowania. Zapewniamy regularne zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu języka angielskiego, polskiego, muzyki, wychowania fizycznego techniki, mediów (biblioteka) oraz ogólnego prowadzenia w rozwoju.

Dowiedz się więcej