Rekrutacja do żłobka 2018/2019

Drodzy Rodzice!

Ruszyła rekrutacja do żłobka American School of Wrocław na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja do żłobków odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Warunkiem zarejestrowania wniosku jest wypełnienie wniosku w formie elektronicznej.

Elektroniczne składanie wniosków w pierwszej, jednorazowej rekrutacji odbywać się będzie w okresie od 28 maja do 9 czerwca 2018 r. Po tym okresie system zostanie zablokowany w celu dokonania kwalifikacji dzieci do poszczególnych żłobków i grup.

Więcej informacji:

Regulamin rekrutacji elektronicznej do żłobków

ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA

Share