Szkoła Podstawowa

Uczniowie Szkoły Podstawowej są prowadzeni tak, by pogłębiać płynność językową oraz umiejętność pisania oraz rozwijać się, aby stać się czytelnikami, którzy są w stanie zrozumieć, przeanalizować i skrócić różne formy tekstów. Uczniowie osiągają te cele poprzez ambitny program nauczania oraz szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych. Poprzez Klub Plastyczny po Balet, Klub Lego po Klub Naukowca, nasze zajęcia wspierają jeden z naszych celów: maksymalizację potencjału każdego ucznia poprzez aktywne uczenie się.

Nasza szkoła jest wyposażona tak, aby zapewnić naszym uczniom wszystko czego potrzebują. Sale lekcyjne, w których dzieci spędzają większość czasu są jasne, odpowiednie do prowadzenia zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych.


Klasy 1 — 8

Posiadając już solidne podstawy mówienia, czytania i pisania, dzieci ze Szkoły Podstawowej kontynuują rozwój jako aktywni i kreatywni uczniowie. Wnikliwy program nauczania jest oparty na polskiej podstawie programowej oraz Core Knowledge Sequence i na Standardach Common Core State Standards. Różnorodność cotygodniowych zajęć jest powodowana przekonaniem, że uczniowie, którzy posiadają szeroką podstawę wiedzy ogólnej są lepiej wyposażeni, aby funkcjonować w świecie. Zajęcia z nauki języka, przyrody, matematyki, informatyki, zajęcia biblioteczne, zajęcia z wiedzy o świecie, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i języka polskiego (oddzielnie dla dzieci polskich i obcokrajowców) zapewniają, że uczniowie Szkoły Podstawowej mogą pochwalić się bardzo szerokim zakresem wiedzy.

Uczniowie korzystają z cyfrowych i papierowych podręczników, włącznie z materiałami CKLA (Nauka języka dla klas 1-3), Escalate (Nauka języka dla klas 4-8), Go! Math, Houghton Mifflin Social Studies oraz Science Fusion. Piosenki, prace ręczne i gry są wbudowane w wiele lekcji, aby umożliwić dzieciom wyrażanie ich kreatywności oraz zapewnić ruch w czasie nauki. Comiesięczne wycieczki stanowią cenne doświadczenia, które łączą naukę w klasie ze światem na zewnątrz i poszerzają horyzont program nauczania.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 już otwarta. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.