RekrutacjaProcedura przyjęciaZłóż Formularz Aplikacyjny:

Prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie ASW i umówienie się na spotkanie wysyłając wiadomość lub telefonując do naszego sekretariatu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie możemy zagwarantować dostępności miejsca.

1

Skontaktuj się z nami:

Po otrzymaniu przez nas formularza aplikacyjnego i uiszczeniu opłaty aplikacyjnej, Państwa dziecko zostanie umieszczone na liście uczniów oczekujących. Zostaniecie Państwo również poproszeni wypełnienie Karty Medycznej Ucznia i dostarczenie kopii aktu urodzenia dziecka jak również potwierdzenie jego danych osobowych.

2

Rekrutacja

Poprosimy o podpisanie Formularza Zgód oraz Umowy o Przyjęcie Dziecka do Szkoły. Możemy poprosić o dane osobowe, które mogą być konieczne w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Nigdy jednak nie ujawniamy Państwa informacji osobowych jakimkolwiek osobom trzecim bez Państwa zgody.

3

List potwierdzający przyjęcie

Po otrzymaniu od nas listu potwierdzającego przyjęcie, możecie Państwo wybrać datę, kiedy Państwa dziecko rozpocznie naukę w szkole oraz dokonać opłaty za naukę. Następnie dziecko rozpoczyna naukę, zabawę i rozwój w American School of Wrocław.

4